-  جلوگیری از تخلیه خاک و نخاله و پسماندها در خارج از نقاط تعیین شده توسط شهرداری که برابر تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها تعیین گردیده و توقیف خودروهایی که خاک و نخاله ساختمانی تخلیه می نمایند بایستی برابر ماده 16 قانون مدیریت پسماندها با افراد خاطی بر خورد قانونی شود .

- شناسایی و جمع آوری و آدرس املاک مخروبه و خطرساز با رعایت مسائل قانونی برابر بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها

-  بازدید و کنترل مجوز حفاری های شرکتهای دولتی و خصوصی در سطح شهر و جلوگیری از حفاریهای فاقد مجوز معتبر.

سرکشی و بازدید از سطح شهر و جلوگیری از ساخت و ساز های غیرمجاز و جمع آوری وسائل و لوازم پای کار (بنائی ) از محل ساخت ساز فاقد مجوز و پروانه ساخت و یا خلاف پروانه ساخت و تحویل انبار شهرداری ( برابر نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 552/7 مورخه 25/1/81

- با هماهنگی شهردار اقدام به اجرای احکام دادگستری و رأی های کمیسیون ماده 100و 77و بند 20 ماده 55 و سایر احکام صادره از سوی مقامات محترم قضائی

- حفاظت و حراست از املاک متعلق به شهرداری یا در طرحهای عمرانی شهری و جلوگیری از هر گونه ساخت وساز غیر مجاز یا تصرف غیر قانونی در مکانهای مذکور

- جمع آوری وسائل پای کار و محو آثار پی کنی و خط کشی شده ساخت و ساز های فاقد مجوز در حاشیه و خاج از محدوده قانونی شهر برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامی .

- جلوگیری از حفر چاه غیر مجاز در معابر عمومی وحوزه استحفاظی و خدمات شهری .

- اخطار به املاک دارای پروانه فاقد اعتبار و جلوگیری از هر گونه ساخت و ساز با پروانه فاقد اعتبار و  راهنمایی مالک به شهرداری برای تمدید پروانه برابر بند 23 مصوب 1616 موخه 24/8/1371 شورای عالی اداری

- جلوگیری از تخلیه خاک ، نخاله ساختمانی ، پسمانده و غیره در معابر و پارکها و خیابانها واماکن عمومی و زمینهای حاشیه شهر توسط شهروندان برابر ماد ه 16  قانون مدیریت پسماندها و ماده 206 قانون راهنمائی و رانندگی  

- اخطار جمع آوری به مالکین که خاک و نخاله ساختمانی و غیره در معابر عمومی ، کوچه ها ، خیابانها ، پارکها و پیاده روها تخلیه می نمایند .

- جلوگیری از قطع اشجارو تخریب فضای سبز برابر لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 3/3/59 و ماده 690 قانون مجازات اسلامی و ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده47 قانون مجازات اسلامی .

- جلوگیری از عملیات ساختمان ساختمانهای بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان درزمین محصور یا غیر محصور واقع باشد ( ماده صد قانون شهرداریها )

- در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است که دستور شهردار اجرا نشود می تواند با استفاده از مأمورین اجرائیات خود و در صورت لزوم مأمورین انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید ( تبصره 7 ماده صد قانون شهرداریها )

- کندن سطح گذرها و پیاده رو جهت کاشتن درخت و مجاری آب با لوله کشی وسیم گذاری و غیر بدون پروانه شهرداری ممنوع است ( ماده 15 ) مصوب 1318

- جلوگیری از سد معبر برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

- جلوگیری از گذاشتن کالا و لوازم توسط مغازه داران و فروشگاهها در معابر عمومی و جمع آوری آنها و انتقال به انبار اداره اجرائیات

- جلوگیری از نصب هر گونه تابلو بنر ، پلاکارد در محلهای غیر مجاز و جمع آوری آنها و تحویل به انبار برابر ماده 92 قانون شهرداریها

- جمع آوری پلاکاردهای تاریخ گذشته دارای مجوز و تحویل انباراداره اجرائیات گردد برابر ماده 92 قانون شهرداریها

- جمع آوری تابلوهایی که در محلهای نامناسب و خلاف مقررات نصب گردیده برابر ماده 92 قانون شهرداریها

- جمع آوری خودروهای اسقاطی و بلاصاحب از سطح شهر وانتقال آنها به پارکینگ اداره اجرائیات همراه با صورتجلسه

- جمع آوری چهار چرخهایی که در معابر اقدام به دست فروشی نموده ومعابر را اشغال کرده اند  برابر تبصره 1 بند2 ماده 55

- جلوگیری از دست فروشی در معابر عمومی برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها

- جلوگیری از پخش برو شورهای تبلیغاتی در تقاطع ها و معابر عمومی که باعث بر هم زدن تنظیم شهر می شود برابر ماده 92  قانون شهرداریها ( فقط در مکانهایی که شهرداری تعیین کرده می توان پوستر نصب کرد).

- جلوگیری از تردد وانت های میوه فروش و غیره که در خیابانها و معابر اصلی اقدام به فروش میوه می نمایند و این امر باعث ترافیک و  سد معبر عمومی و اذیت و آزار به شهروندان محترم می شود برابر قانون راهنمائی و رانندگی ماده 206 و دستور مقام محترم قضائی

 - جلوگیری از ساکن شدن افراد در معابر عمومی و پارکها

- جلوگیری و جمع آوری گازهای ال پی چی که در معابر اقدام به فروش و توزیع می کنند .

- جمع آوری کله قندیها و موانع ترافیکی که در معابر و خیابانهای اصلی گذاشته می شود .   

-جلوگیری از مغازه دارانی که اقدام به فروش ضایعات کرده و معابر را اشغال می کنند .

- توقیف خودروهائی که باعث آلودگی صوتی می شوند برابر بند 20 ماده 55- توقیف خودروهائی که با جمع آوری ضایعات چهره شهر را زشت نموده اند .

- جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء  موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست ( بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها )

-جلوگیری از تاسیس تعمیرگاه و دکانهائی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب های که ایجاد مزاحمت و سروصدا یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید ( بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها )

- جلوگیری از آویختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه وآگهی به درخت یا در عرض گذر و همچنین آویختن آنها به دیوار  (برابر آئین نامه پیش آمدگی ها ساختمانی در گذرها مصوب 1318 ماده 5)