حوزه یک،دو،سه

علی عبدلی  ریس اجرائیات حوزه یک   اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه. پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در...

مدیر اجرائیات مرکز شهرداری قزوین

دکتر مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین دارای مدرک دکتری مدیریت

شرح وظايف مسئول روابط عمومي

توحید صمدی مسئول آمار وروابط عمومی اداره اجرائیات مرکز شهرداری قزوین کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی -کارشناسی ارشد علوم سیاسی اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط...

: ارتباط با ما

آدرس: بلوار آیت الله کاشانی (باغ دبیر)-کوچه مهرنیا آزاد-طبقه دوم ساختمان پیام شهر تلفن تماس : 33221242-028

اداره اجرائیات مرکز شهرداری قزوین

اداره اجرائیات مرکز شهرداری قزوین خیابان آیت الله کاشانی (باغ دبیر)- کوچه مهر آزاد -طبقه دوم ساختمان پیام شهر تلفن : 33221242 تلفن : ...

توحید صمدی

توحید صمدی مسئول آمار وروابط عمومی اداره اجرائیات مرکز شهرداری قزوین

کارشناس علوم ارتباطات اجتماعی -کارشناسی ارشد علوم سیاسی

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.
تدوین « تقويم جامع ارتباطات سازماني » در قالب ملاقات ها و بازديد هاي مسئولان منطقه با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، کاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.
گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاي عمومي منطقه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.
انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي.
پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق ۱۳۷٫
پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.
تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.