شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۰۴

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین :

ممانعت از193مورد از ساخت وساز غیر مجاز در حوزه دوشهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین ممانعت از 193مورد از ساخت وساز غیر مجاز در حوزه سه شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اجرائیات شهرداری قزوین،مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:در آذر ماه سالجاری ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد 125مورد،در رابطه با پیامهای دریافتی سامانه 137نیز در این حوزه 149فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط