پنجشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

جلوگیری از 185مورد ساخت وساز غیر مجاز در منطقه 2شهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین ازجلوگیری از 185 مورد ساخت وساز غیر مجاز توسط عوامل اجرائیات منطقه2 شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین ، مرتضی رحمانی مشاور شهردار و مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت: در دی ماه سال جاری جهت رفع خلاف به هنگام ساخت وساز غیر مجاز تعداد 24مورد ،ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد 156مورد ، در رابطه با پیامهای دریافتی  سامانه 137 نیز در این حوزه 205فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط