دوشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۴

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

اجرای طرح ساماندهی وانت بارها ادامه دارد.

مرتضی رحمانی ازتداوم طرح ساماندهی وانت بارهای میوه فروش خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین، مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین طی توضیحاتی پیرامون این طرح گفت: روند اجرائی طرح ساماندهی وانت بارها همچنان ادامه دارد وامروز در سطح منطقه یک شهرداری قزوین پیرو پیگیری ها وشکایات مردمی با سامانه 137 شهرداری ودستور مقام محترم قضایی بابت انتظام بخشی وساماندهی وانت بارهای میوه فروش در سطح شهر وبرابر دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا نسبت به ساماندهی وانت بارهای موجود در این منطقه اقدام شد.

تصاویر مرتبط