پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۰۲

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

جلوگیری از 226مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز در منطقه دوشهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین،از جلوگیری از 226مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز توسط عوامل اجرائیات منطقه دو شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین ، مرتضی رحمانی مشاور شهردار و مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت: در فروردین ماه سال جاری جهت رفع خلاف به هنگام ساخت وساز غیر مجاز تعداد 32مورد ،ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد 154مورد ، در رابطه با پیامهای دریافتی  سامانه 137، نیز در این منطقه 129فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط