چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۰۶

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

جلوگیری از 138مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز در منطقه دوشهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین،از جلوگیری از 138مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز توسط عوامل اجرائیات منطقه دوشهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اجرائیات شهرداری قزوین، مرتضی رحمانی مشاور شهردار ومدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:درتیرماه سال جاری اخطار به جهت تعطیلی تعداد 194مورد،ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد  154مورد ،در رابطه با پیامهای دریافتی سامانه 137 نیز در این حوزه 140فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط