چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

جلوگیری از 97مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز در منطقه یک شهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:ازجلوگیری از 97مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز در منطقه یک شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اجرائیات شهرداری قزوین،مرتضی رحمانی مشاور شهردار ومدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:در مرداد ماه سال جاری اخطار به جهت تعطیلی تعداد 169مورد،ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد 34مورد، در رابطه با پیامهامهای دریافتی سامانه 137 نیز در این حوزه 126فقره اخطاریه به مواد اعلامی ابلاغ شده است.

 

تصاویر مرتبط