پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

جلوگیری از 128مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز در منطقه سه شهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین،از جلوگیری از 128مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز توسط عوامل اجرائیات منطقه سه شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین،مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:در مرداد ماه سالجاری جهت رفع خلاف به هنگام ساخت وساز غیر مجاز تعداد 96مورد ،ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد32مورد،اخطار کتبی جهت تعطیلی کار 249مورد ،در رابطه با پیامهای دریافتی سامانه 137نیز در این حوزه 84فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط