شنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

جلوگیری از 98مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز در منطقه سه شهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین،از جلوگیری از 98مورد ساخت وساز وتعمیرات غیر مجاز توسط عوامل اجرائیات منطقه سه شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره اجرائیات شهرداری قزوین،مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:در مهر ماه سال جاری جهت رفع خلاف به هنگام ساخت وساز غیر مجاز تعداد 49مورد ،ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد18مورد،اخطار کتبی جهت تعطیلی کار 194مورد ،در رابطه با پیامهای دریافتی سامانه 137نیز در این حوزه 87فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط