چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

ممانعت از109مورد از ساخت وساز غیر مجاز در حوزه یک شهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین ممانعت از 109مورد از ساخت وساز غیر مجاز در حوزه یک شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اجرائیات شهرداری قزوین،مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:در مهر ماه سالجاری ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد 87مورد،در رابطه با پیامهای دریافتی سامانه 137نیز در این حوزه 146فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط