چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۰۵

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین:

ممانعت از142مورد از ساخت وساز غیر مجاز در حوزه دو شهرداری قزوین

مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین ممانعت از 142مورد از ساخت وساز غیر مجاز در حوزه دو شهرداری قزوین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اجرائیات شهرداری قزوین،مرتضی رحمانی مدیر اجرائیات شهرداری قزوین گفت:در مهر ماه سال جاری ارسال پرونده های متخلفین به کمیسیون ماده صد تعداد 134مورد،در رابطه با پیامهای دریافتی سامانه 137نیز در این حوزه 110فقره اخطاریه به موارد اعلامی ابلاغ شده است.

تصاویر مرتبط