گزارش تصویری از دیدار خانم قافله باشی عضو شورای اسلامی شهر ومرتضی رحمانی مشاور شهردار ومدیر اجرائیات ومدیر مرکز توسعه اجتماعی شهرداری قزوین از گرمخانه های شهرداری