دیدار حسین صلح جلو عضو محترم شورای اسلامی شهر قزوین از مرکز اجرائیات شهرداری قزوین